[CITASA] P2Pvalue Debate / Project 22 January Barcelona & online

Mayo Fuster Morell mayo.fuster at eui.eu
Sat Jan 18 23:10:37 EST 2014


Hoping is of the interest of people in this list.


ENGLISH/CATALÀ/CASTELLANO

ENGLISH


Debate & Presentation European project P2Pvalue: Conditions that favour value creation in common-based peer production

22 January 2014 // Debate 18-21h Barcelona (CCCB) & online. Networking meet up 21-23h at the C3 BAR (CCCB).


How does value works in the emerging organizational forms? What conditions favor the collaborative production? What distinguishes the commons from the traditional hierarchical and commercial organizations? Discussion and presentation of the European action research project P2Pvalue "Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet".

@P2Pvalue #P2Pvalue

Live streaming: www.p2pvalue.eu/streaming<http://www.p2pvalue.eu/streaming>

Lloc: CCCB - Montalegre, 5 - 08001 Barcelona. Sala Auditori

Event info: http://igopnet.cc/p2pvalue-barcelona/


The Common based peer production is an emerging and innovative production model in which the creative energy of large numbers of citizens supported by a digital platform takes place outside the parameters of the traditionally hierarchical and mercantil organization resulting in the public provision of commons resources. This is the case of projects such as Linux, Wikipedia, Open Street Map or SETI , etc.. Recently there has been an expansion to other areas of activity, such as citizen science, product design, management of common spaces and open data sources. The project P2Pvalue depart from an exercise of mapping the diffusion and hybridization of peer production, and investigates the conditions which favor the collaborative creation and the logic of value of these emerging forms. The research results will be used to develop a digital -platform based on decentralized architecture and the design of public policies that promote the commons.


18h Roundtable debate with international participants in the project, and a large representation of local experiences, in which the inspiring axes of the project will be discussed and presented the early reflections and tools generated. The session is open and free and is intended to be also an invitation to participate in the project and meeting up with local communities P2P.

Moderation: Marco Berlinguer (IGOPnet.cc Autonomous University of Barcelona)


"What governance mean in the digital environment and how it shapes collaborative production" by Mayo Fuster Morell (IGOPnet.cc Autonomous University of Barcelona; Berkman center fellow; Spanish Chapter Open Knowledge Foundation; Amical Viquimedia)


"Legal challenges around collaborative production" by Primavera De Filippi (CNRS; Berkman center)


"Value in collaborative economies" by Adam Advisson (University of Milan. Co-author of the book "The Ethical Economy. Rebuilding Value after the Crisis")


"Decentralised technologies to support digital commons" by Samer Hassan (University Complutense of Madrid)


19:30h Debate. Discussants: Joan Subirats (IGOP-UAB, P2Pvalue), Albert Cañigueral (OuiShare), Javier Creus (OKFN), Nuria Alabao (Fundación de los Comons), Enric Senabre (Junta P2Pvalue and Goteo), Ignasi Capdevila, Chris Pinchen & Karthik Jayaraman (P2P Foundation), Juan Pavón (Universitat Complutense de Madrid), Amical Viquipedia, among others. Other participants of the P2Pvalue project Ruben Martinez, Jorge Salcedo & Monica Garriga (IGOPnet.cc), David Rozas (Drupal, Universitat de Surrey), Alessando Gandini (Universitat de Milà), Pablo Ojanguren, Antonio Tenorio, Antonio Tapiador & Javier Arroyo (Universitat Complutense de Madrid), among others.


21-23h After the event, there will be at CCCB Bar a "networking meet up" party to keep the conversation and present the mapping and directory of collaborative production.

Event organised by P2Pvalue project (funded by the European Commission CAPS call), IGOPnet.cc and P2PFoundation, and the support of CCCB. The networking meet up is organised in collaboration with the Spanish Chapter of the Open Knowledge Foundation.


Contact: igopnet at lists.contrast.org<mailto:igopnet at lists.contrast.org>


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


CATALA


Debat Presentació projecte P2Pvalue: Producció col.laborativa en xarxa

22 de Gener 2014 // 18-21h Barcelona (CCCB) & online. 21-23h Networking meet up al C3 BAR (CCCB).


Com funciona el valor en les formes organitzatives emergents? Quines condicions afavoreixen la producció col*laborativa en xarxa? Què distingeix el procomú de les organitzacions jeràrquiques i mercantils tradicionals?. Debat i presentació de P2Pvalue, projecte europeu de recerca acció.


@P2Pvalue #P2Pvalue

Retransmissió en viu: www.p2pvalue.eu/streaming<http://www.p2pvalue.eu/streaming>

Lloc: CCCB - Montalegre, 5 - 08001 Barcelona. Sala Auditori.

Info esdeveniment: http://igopnet.cc/ca/p2pvalue-barcelona/


La Common based peer production o producció procomú entre iguals és un model emergent i innovador de producció en el qual l'energia creativa d'un gran nombre de ciutadans i ciutadanes es coordina, generalment, amb el suport d'una plataforma digital -fora dels paràmetres de l'organització jeràrquica tradicional- per donar com a resultat la provisió pública de recursos procomuns. D'aquesta manera s'han construït projectes tan coneguts com Linux, Viquipèdia, SETi o Open Street Map, etc. i fa poc s'està expandint a moltes altres àrees d'activitat, com la ciència ciutadana, el disseny de productes, la gestió d'espais comuns i les fonts de dades obertes. El projecte P2Pvalue<http://www.p2pvalue.eu/> parteix d'un exercici de mapatge de la difusió i hibridació de la producció entre iguals, i investiga les condicions que afavoreixen la creació col*laborativa, així com la lògica del valor d'aquestes formes emergents. Els resultats de la recerca serviran per al desenvolupament d'una plataforma digital basada en arquitectura descentralitzada i el disseny de polítiques públiques que promoguin el procomú.


18h Taula rodona internacional amb participantes internacionals en el projecte, i una abundant representació d'experiències locals, en què es debatran els eixos inspiradors del projecte i es presentaran les primeres reflexions i instruments generats. La sessió és oberta i gratuïta i pretén ser, a més, una invitació a participar-hi i un espai de trobada amb les comunitats locals P2P.


Presentació de la taula, per Marco Berlinguer (IGOPnet.cc)


«La governabilitat de la producció col*laborativa en l'entorn digital», per Mayo Fuster Morell (Berkman Center; Universitat Autònoma de Barcelona IGOPnet.cc, Fundación Capítulo Español Open Knowledge, Amical Viquimedia).


«Els desafiaments legals al voltant de la producció col*laborativa», per Primavera de Filippi (CNRS París, Berkman Center).


«El valor en les economies de col*laboració», per Adam Advisson (Universitat de Milà, autor de The Ethical Economy. Rebuilding Value after the Crisis).


«Tecnologies descentralitzades per donar suport als digital commons», per Samer Hassan (Universitat Complutense de Madrid).


19.30 h // Debat. Comentaristes: Joan Subirats (IGOP-UAB, P2Pvalue), Albert Cañigueral (OuiShare), Javier Creus (OKFN), Nuria Alabao (Fundación de los Comons), Enric Senabre (Junta P2Pvalue i Goteo), Ignasi Capdevila, Chris Pinchen i Karthik Jayaraman (P2P Foundation), Juan Pavón (Universitat Complutense de Madrid), Amical Viquipedia, entre d'altres. Altres participants en el projecte P2PValue: Ruben Martinez, Jorge Salcedo i Monica Garriga (IGOPnet.cc), David Rozas (Drupal, Universitat de Surrey), Alessando Gandini (Universitat de Milà), Pablo Ojanguren, Antonio Tenorio, Antonio Tapiador i Javier Arroyo (Universitat Complutense de Madrid).


21 - 23.00h L'acte continuarà al bar del CCCB amb un piscolabis i espai de networking entre les comunitats locals P2P. S'hi presentarà el directori i el mapa de producció procomú.


Esdeveniment organitzat pel projecte P2Pvalue (finançat per la Comissió Europea CAPS call), IGOPnet.cc i P2PFoundation, i el suport del CCCB. El meet up s'organitza en col·laboració amb el Capítol Espanyol de la Open Knowledge Foundation.


Contacte: igopnet at lists.contrast.org<mailto:igopnet at lists.contrast.org>


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


CASTELLANO


Debate Presentación proyecto P2Pvalue: Producción colaborativa en red

22 de enero 2014 // 18-21h Barcelona (CCCB) & online. 21-23h Networking meet up en el C3 BAR (CCCB).


¿Cómo funciona el valor en las formas organizativas emergentes? ¿Qué condiciones favorecen la producción colaborativa en red? ¿Qué distingue el procomún de las organizaciones jerárquicas y mercantiles tradicionales?. Debate y presentación de P2Pvalue, proyecto europeo de investigación acción (http://www.p2pvalue.eu)


@P2Pvalue #P2Pvalue

Retransmisión en vivo: www.p2pvalue.eu/streaming<http://www.p2pvalue.eu/streaming>

Lugar: CCCB - Montalegre, 5 - 08001 Barcelona. Sala Auditori.

Info evento: http://igopnet.cc/es/p2pvalue-barcelona/


La Common based peer production<http://en.wikipedia.org/wiki/Commons-based_peer_production> o producción procomún entre iguales es un modelo emergente e innovador de producción en el que la energía creativa de un gran número de ciudadanos y ciudadanas se coordina, generalmente, apoyado por una plataforma digital -fuera de los parámetros de la organización jerárquica tradicional- para dar como resultado la provisión pública de recursos procomunes. De este modo se han construido proyectos tan conocidos como Linux, Wikipedia, SETi u Open Street Map, etc. y recientemente se está expandiendo a otras áreas de actividad, como la ciencia ciudadana, el diseño de productos, la gestión de espacios comunes y las fuentes de datos abiertos. El proyecto P2Pvalue<http://www.p2pvalue.eu/> parte de un ejercicio de mapeo de la difusión e hibridación de la producción entre iguales, e investiga las condiciones que favorecen la creación colaborativa, así como la lógica del valor de estas formas emergentes. Los resultados de la investigación servirán para el desarrollo de una plataforma digital basada en arquitectura descentralizada y el diseño de políticas públicas que promuevan el procomún.


18h Mesa redonda internacional con participantes internacionales en el proyecto, bajo la moderación de Marco Berlinguer, y una nutrida representación de experiencias locales, en que se discutirán los ejes inspiradores del proyecto y se presentarán las primeras reflexiones e instrumentos generados. La sesión es abierta y gratuita y pretende ser, además, una invitación a participar y un espacio de encuentro con las comunidades locales P2P.


Presentación de la mesa, por Marco Berlinguer (IGOPnet.cc)


«La gobernabilidad de la producción colaborativa en el entorno digital»,por Mayo Fuster Morell (Berkman Center; Universidad Autónoma de Barcelona IGOPnet.cc, Fundación Capítulo Español Open Knowledge, Amical Viquimedia).


«Los desafíos legales alrededor de la producción colaborativa», por Primavera de Filippi (CNRS París, Berkman Center).


«El valor en las economías de colaboración», por Adam Advisson (Universidad de Milán, autor de The Ethical Economy. Rebuilding Value after the Crisis).


«Tecnologías descentralizadas para apoyar los digital commons», por Samer Hassan (Universidad Complutense de Madrid).


19.30 h // Debate. Comentaristas: Joan Subirats (IGOP-UAB, P2Pvalue), Albert Cañigueral (OuiShare), Javier Creus (OKFN), Nuria Alabao (Fundación de los Comons), Enric Senabre (Junta P2Pvalue y Goteo), Ignasi Capdevila, Chris Pinchen y Karthik Jayaraman (P2P Foundation), Juan Pavón (Universidad Complutense de Madrid), Amical Viquipedia, entre otros. Otros participantes en el proyecto P2Pvalue: Ruben Martinez, Jorge Salcedo y Monica Garriga (IGOPnet.cc), David Rozas (Drupal, Universidad de Surrey), Alessando Gandini (Universidad de Milán), Pablo Ojanguren, Antonio Tenorio, Antonio Tapiador y Javier Arroyo (Universidad Complutense de Madrid).


De 21.30 a 23.00 h el evento seguirá en el Bar del CCCB con un pica pica espacio de networking entre las comunidades locales P2P. En el mismo se presentara el directorio y mapa de producción procomun.

Evento organizado por el proyecto P2Pvalue (financiado por la Comisión Europea CAPS call), IGOPnet.cc y P2PFoundation, y el apoyo del CCCB. El meet up se organiza en colaboración con el Capítulo Español de la Open Knowledge Foundation (OKFN).


Contacto: igopnet at lists.contrast.org<mailto:igopnet at lists.contrast.org>

--

  «·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·»
«·´¨*·¸¸« Mayo Fuster Morell ».¸.·*¨`·» @Lilaroja
  «·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»

Fellow. Berkman Center for Internet and Society. Harvard University.
Researcher. Institute of Government and Public Policies. Autonomous University of Barcelona.
Ph.D European University Institute

Website: http://www.onlinecreation.info
Phone: 0034-648877748

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination, distribution, forwarding, or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited without the express permission of the sender. If you received this communication in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://list.citams.org/pipermail/citams_list.citams.org/attachments/20140119/e9441d01/attachment-0001.html>


More information about the CITAMS mailing list